Over de SBOH

Financier en werkgever artsen in opleiding

Wij zijn de SBOH. Een onafhankelijke stichting, opgericht in 1989. We zijn werkgever van ruim 3.200 artsen in opleiding tot specialist (aios), en we financieren de opleidingen die het SBOH-model toepassen.

 

Onze ambitie: uitstekende opleiding, redelijke prijs

De SBOH heeft oog voor wat aios nodig hebben. We willen een uitstekende geneeskundig specialistische vervolgopleiding voor aios mogelijk maken. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met de opleidingsinstellingen, de opleiders, de partnerorganisaties en andere spelers in het veld. Zodat de aios de beste opleiding krijgen, maar wel tegen een redelijke prijs.

Uniek SBOH-model

Het toepassen van het SBOH-model betekent dat de SBOH werkgever is voor aios en niet de opleidingsinstelling (zoals een zorginstelling, ziekenhuis of huisartsenpraktijk). Het opleidingsinstituut heeft de regie over de opleiding, waarborgt de kwaliteit van de opleiding en verzorgt de werving, selectie en plaatsing. De SBOH staat garant voor de financiering. Voor aios betekent dit een veilige en gezonde werk- en leeromgeving en een eigen cao op maat. En voor opleidingsinstituten, -instellingen en opleiders betekent dit een solide en zekere financiering en focus op opleiden.

We koppelen het werkgeverschap en het opleiderschap dus los van elkaar. En dat levert verschillende voordelen op:

 • Voor aios: een gezonde en veilige werk- en leeromgeving (de beoordelaar is immers niet je werkgever) en een speciaal voor hen ontwikkelde cao;
 • Voor het opleidingsinstituut: één aanspreekpunt bij de SBOH voor alles rondom de financiering van de opleidingen. En de SBOH biedt een stabiele en transparante financiering van de opleiding;
 • Voor de opleidingsinstelling: geen financiële risico’s op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook scheelt het de opleidingsinstelling een hoop administratie, want dat werk nemen wij uit handen;
 • En de financiën: de SBOH regelt alle financiële zaken voor de aios. En dat maakt het voor iedereen een stuk overzichtelijker. Van de betaling van het salaris tot alle kosten die bij de opleiding komen kijken.

 

10 opleidingen met het SBOH-model

In 2021 pasten 10 opleidingen het SBOH-model toe. In 2022 is daar de opleiding tot donorarts bijgekomen en zijn het er inmiddels elf. Het gaat om de opleidingen tot:

 • huisarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • verslavingsarts
 • vertrouwensarts
 • forensisch arts
 • jeugdarts
 • arts infectieziektebestrijding
 • medisch milieukundige
 • arts tuberculosebestrijding

Verschillende bronnen van inkomsten

De opleidingen met het SBOH-model worden voor een groot deel betaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa geeft ons daarvoor een beschikbaarheidsbijdrage. Voor de sociaal geneeskundige opleidingen ontvangen we een subsidie vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Ook ontvangen we inkomsten vanuit opleidingsinstellingen: zij betalen een financiële bijdrage voor de zorg die de aios binnen de instelling aan patiënten levert.

 

Samen verschil maken op het gebied van werken en leren in de zorg

Het SBOH-model kan in de toekomst van toegevoegde waarde zijn voor nog veel meer geneeskundige opleidingen. Daarover praten we ook met verschillende partijen. Wat kan de SBOH voor hen betekenen? Hoe maken we samen het verschil? Daarnaast ziet de SBOH ook een rol voor zichzelf als ondersteuner van nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld bij het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen. Of voor het samen vormgeven van de beste strategie voor werken en leren in de zorg. Nu en in de toekomst.