Aios

verslavingsgeneeskunde

Aios in opleiding tot verslavingsarts

Verslavingsgeneeskunde is sinds kort met het SBOH-model gaan werken. In 2021 zijn de eerste aios verslavingsgeneeskunde (aios-vg) bij ons in dienst gekomen. De SBOH is werkgever van de aios en financiert de opleiding tot verslavingsarts. Hieronder vind je de belangrijkste cijfers over de groep aios-vg van 2021.

Kerncijfers

25

Artsen in opleiding tot verslavingsarts

22,8% man

77,2% vrouw

In 2021 waren er 25 aios-vg bij de SBOH in dienst. We zien dat het grootste deel hiervan vrouw is. Zo’n driekwart, 77,2%. Als we dit vergelijken met de groep geneeskundestudenten, dan ligt het percentage vrouwen bij verslavingsgeneeskunde wat hoger. Bij geneeskunde is dat 65%, en 35% man. Bron: Geneeskundestudent 2020.

42,2% voltijd

57,8% deeltijd

Aios-vg kunnen er ook voor kiezen om hun opleiding in deeltijd (parttime) te doen. Om bijvoorbeeld meer tijd te hebben voor hun gezin of voor promotieonderzoek. In 2021 werkte 57,8% van de aios-vg in deeltijd. Gemiddeld werkten zij zo’n 32,5 uur per week. Dat is 85,6% van de 38 uur per week, wat bij ons het fulltime aantal uren is.

Instroom en uitstroom

14

gestart

n.v.t.

18

toegekend VWS

Het specialisme verslavingsgeneeskunde is nieuw bij de SBOH. In 2021 waren in totaal 25 artsen in dienst als aios-vg, waarvan 14 in 2021 zijn gestart. Niet alle 18 instroomplekken van 2021 zijn dus benut. De gemiddelde leeftijd van de aios-vg is 32,6 jaar. Dit is vergelijkbaar met de andere opleidingen. De oudste aios-vg is ouder dan 55 jaar.

4

gediplomeerd

0

gestopt

De opleiding duurt voor de ene aios langer dan voor de andere. Soms is een aios sneller klaar door vrijstellingen. Afgelopen jaar hebben 4 van de aios-vg bij ons in dienst de opleiding afgerond. Zij zijn nu geregistreerd als verslavingsarts. Geen van onze aios-vg is afgelopen jaar gestopt zonder diploma.

Promoveren

Op dit moment zijn er bij de SBOH nog geen aioto’s binnen de opleiding verslavingsgeneeskunde. Een aioto is een aios die promotieonderzoek doet tijdens de opleiding. Wel is een van onze aios-vg al gepromoveerd vóór de start van de opleiding. En dat is gunstig: want als je gepromoveerd bent gelden er fijne arbeidsvoorwaarden, zoals extra periodieken.

1

gepromoveerd

0

in promotietraject

-

ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Omdat het om een zeer kleine groep artsen in opleiding gaat, publiceren wij voor deze opleiding geen verzuimgegevens.

Zwangerschapsverlof

Het gebeurt regelmatig dat een aios tijdens een opleiding zwanger wordt, of zwanger bij ons in dienst komt. Daar houden we goed rekening mee. De aios-vg kan na het verlof de opleiding weer verder oppakken. Zij blijft dan wat langer bij ons in dienst. In 2021 maakte 1 aios-vg gebruik van zwangerschapsverlof.

5,3%

zwangerschapsverlof

De opleiding

Ben jij op zoek naar een veelzijdige baan waarin psychiatrie en somatiek samenkomen? Word dan verslavingsarts! De opleiding bestaat uit een combinatie van praktijk en cursorisch onderwijs waarin kenmerkende beroepssituaties centraal staan. Modules koppelen terug naar jouw werkervaring en casuïstiek. Verslavingsarts KNMG Michel Wolters vertelt in deze video meer over de opleiding.
Artsen van de opleiding verslavingsgeneeskunde zitten in kring
Video afspelen
Video afspelen

Het vak

Steeds meer mensen melden zich met verslavingsproblematiek, terwijl er in Nederland een tekort is aan verslavingsartsen. De verslavingsarts legt de ingewikkelde puzzel die verslaving vaak is; psychiatrische problematiek, lichamelijke verschijnselen, sociale problemen. Dat vraagt deskundigheid, creatieve oplossingen én samenwerking met andere hulpverleners. Verslavingsarts KNMG Michel Wolters vertelt in deze video wat het vak zo mooi maakt.