Aios

Totaal

Aios in opleiding totaal

De SBOH is opgericht in 1989. Sindsdien zijn we flink gegroeid: in 2021 waren we werkgever en financier van ruim 3200 aios. Al 10 opleidingen werken inmiddels met het SBOH-model. Bij deze opleidingen is niet de opleidingsinstelling (ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) maar de SBOH werkgever van de aios. Op deze pagina vind je een totaaloverzicht in kerncijfers van 2021 van alle aios.

Kerncijfers

3.225

artsen in opleiding totaal

23,6% man

76,4% vrouw

Van alle aios in dienst van de SBOH is meer dan driekwart vrouw. Het hoogste percentage vrouwen (88,3%) zie je bij de opleiding tot arts maatschappij + gezondheid (aios M+G). De meeste mannen zijn te vinden bij de opleiding tot huisarts (26,3%).

40,3% voltijd

59,7% deeltijd

Bij de SBOH kunnen aios ervoor kiezen in voltijd of in deeltijd te werken. In 2021 werkte bijna 60% van alle aios parttime. Het hoogste percentage fulltimers vinden we in de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (46,4%).

Instroom en uitstroom

1.149

gestart

+ 11%

1.342

toegekend VWS

In 2021 zijn 1.342 opleidingsplekken door VWS toegekend. Daarvan werden er 1.149 ingevuld door nieuwe aios. Meer dan de helft van hen (813 aios) koos voor de opleiding tot huisarts (aios-h).

959

gediplomeerd

100

gestopt

In 2021 zijn 1.059 aios uitgestroomd bij de SBOH. Het grootste deel (91%) omdat zij in dit jaar de opleiding afrondden met een diploma. Dit waren 959 aios. In totaal zijn 100 aios in 2021 gestopt met hun opleiding zonder diploma.

Promoveren

In 2021 was 9,1% van de aios gepromoveerd of bezig met een promotieonderzoek. Bij de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (aios-avg) is dit percentage zelfs meer dan dubbel zo hoog (21,1%). We vinden het belangrijk om promotietrajecten te stimuleren. Daarom bieden we onze aios gunstige arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden in hun promotietraject.

179

gepromoveerd

118

in promotietraject

4,2%

ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim van 4,2% is lager dan het gemiddelde verzuimpercentage in de hele zorg. Daar is het percentage namelijk 6.8%. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor statistiek over het ziekteverzuim in de hele sector Gezondheids- en welzijnszorg. Artsen in opleiding tot huisarts (aios-h) hebben het laagste verzuimpercentage, namelijk 2,8%.

Zwangerschapsverlof

Zwanger als aios? Dan kun je bij de SBOH zwangerschapsverlof aanvragen. In 2021 maakte 15,7% van de vrouwelijke artsen in opleiding hier gebruik van. Dit waren in totaal 372 vrouwen. Na het verlof kan de aios de opleiding weer oppakken. Als werkgever zetten we ons in om aios die in verwachting zijn zoveel mogelijk te beschermen tegen risico’s op de werkvloer.

15,7%

zwangerschapsverlof

De opleidingen

De SBOH groeit. Steeds meer opleidingen passen het SBOH-model toe: als SBOH verzorgen wij dan het werkgeverschap. Het opleiderschap ligt bij het opleidingsinstituut en de opleiders. Hans Schmidt, manager externe zaken bij de SBOH, vertelt in deze video welke opleidingen het SBOH-model toepassen en wat de voordelen zijn om de SBOH als werkgever te hebben.
Video afspelen