Aios

specialisme ouderengeneeskunde

Aios in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Aios-o bij de SBOH? Dat zijn artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Sinds 2007 zijn wij als SBOH werkgever van aios-o. En financieren we de opleiding. Hieronder vind je een overzicht van de kerncijfers over deze groep aios voor 2021.

Kerncijfers

425

Artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

19,5% man

80,5% vrouw

80,5% van de aios-o is vrouw, maar we zien wel dat er steeds meer mannen specialist ouderengeneeskunde willen worden. Bij de instroom van nieuwe aios-o in 2021 was bijvoorbeeld 30% man, bijna twee keer zo veel als in 2020. Voor nu is het percentage vrouwen in ieder geval hoger dan onder geneeskundestudenten (65% versus 35%). Dit kun je ook lezen in het rapport van de Geneeskundestudent 2020.

39,4% voltijd

60,6% deeltijd

Als aios-o bij de SBOH kun je voltijd (fulltime) of deeltijd (parttime) werken. Een deel van onze aios werkt bijvoorbeeld parttime om naast de opleiding te werken aan promotieonderzoek. De aios-o die in deeltijd werken, werken gemiddeld 82% van de 38 uur per week (38 uur is bij ons een fulltime werkweek). Dit is gelijk aan ruim 31 werkuren.

Instroom en uitstroom

150

gestart

+ 8,7%

260

toegekend VWS

Het aantal aios, dat de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde start, groeit. In 2021 zien we een toename van 8,7% ten opzichte van 2020. Het is dus gelukt meer mensen te interesseren de opleiding te gaan doen. Van de 260 gewenste én toegekende plekken werden er 150 benut. Dat betekent, als dat zo blijft, helaas nog wel een groeiend tekort voor de toekomst.

124

gediplomeerd

25

gestopt

Afgelopen jaar hebben 124 aios-o met succes hun opleiding tot specialist ouderengeneeskunde afgerond. Zij zijn nu geregistreerd specialist ouderengeneeskunde. 25 aios-o zijn gestopt zonder diploma. Soms op eigen verzoek, soms omdat de opleiding dit besliste. De gemiddelde leeftijd van de aios-o is 32,8 jaar.

Promoveren

Ongeveer 11% van de aios-o is gepromoveerd of nog bezig met een promotietraject. Een mooi percentage, want het sluit goed aan bij onze strategie om promotietrajecten te stimuleren. Hierbij was ons doel namelijk een percentage van minimaal 10% te bereiken. We creëren voor aios-o gunstige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, waardoor promoveren beter mogelijk is. We stimuleren het promotietraject, en dragen zo bij aan de wetenschap en de toekomst van het vak oudergeneeskunde. Dit is belangrijk voor de beroepsgroep en voor de kwaliteit van het vak.

7,4%

gepromoveerd

3,5%

in promotietraject

6,0%

ziekteverzuim

Ziekteverzuim​

In 2021 waren er meer ziekmeldingen onder aios-o dan het jaar ervoor. Dit kan te maken hebben met de gevolgen van de coronapandemie in de verpleeghuizen. Wel lag het gemiddelde verzuimpercentage onder aios-o (6,0%) lager dan het gemiddelde percentage in de hele zorg (6,8%). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het ziekteverzuim in de hele sector Gezondheids- en welzijnszorg.

Zwangerschapsverlof

Door een zwangerschap of het werken in deeltijd zijn aios-o soms langer bij ons in dienst. In 2021 heeft 14,3% van de vrouwelijke aios-o zwangerschapsverlof gehad. Dit waren 49 vrouwen. In 2020 was dit percentage 15,0% en in 2019 nog 18,9%. We zien over de afgelopen jaren dus een afname als het gaat om vrouwen die als aios-o zwangerschapsverlof aanvragen.

14,3%

zwangerschapsverlof

De opleiding

Los je graag complexe medische vraagstukken op, zoek je dynamiek in je werk en houd je van het regisseren van multidisciplinaire zorg? Dan is het specialisme ouderengeneeskunde misschien iets voor jou! Aios ouderengeneeskunde Eveline Heesterbeek vertelt in deze video waarom zij heeft gekozen voor de opleiding.
Video afspelen
Video afspelen

Het vak

Als specialist ouderengeneeskunde kijk je naar de patiënt in zijn totaliteit. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met dementie of complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. Zij wonen in een verpleeghuis of thuis. Je voert de regie over hun multidisciplinaire zorg en werkt samen met (para)medici en zorgprofessionals. Aios ouderengeneeskunde Eveline Heesterbeek vertelt in deze video wat zij het leukste vindt aan het vak.