Aios

Maatschappij + Gezondheid

Aios in opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid

Sinds 2019 zijn we als SBOH financier van de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid (M+G) en werkgever van aios M+G. De opleiding bestaat uit twee fases. In fase 1 wordt de aios opgeleid voor een specifiek profiel. Als aios M+G kun je kiezen uit verschillende profielen: jeugdarts, medisch milieukunde, arts infectiebestrijding, arts tuberculosebestrijding, vertrouwensarts en forensisch arts. De laatstgenoemde opleiding wordt in 2022 zelfstandig en maakt vanaf dan geen deel meer uit van de opleiding M+G. In fase 2 specialiseert de aios zich verder tot arts M+G.

Hieronder lees je de kerncijfers over aios M+G voor 2021. Er zijn ook aios M+G in dienst bij instellingen. Cijfers over deze groep aios zijn beperkt meegenomen in deze kerncijfers.

Kerncijfers​

358

Artsen in opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid

12% man

88% vrouw

Van de aios M+G die bij ons in dienst zijn, is het grootste deel vrouw (88%). Zowel in fase 1 als fase 2. Dit percentage ligt een stuk hoger dan bij de groep geneeskundestudenten. Daar is 65% vrouw en 35% man. De aios die met fase 1 starten zijn gemiddeld wat ouder (34,7 jaar) in vergelijking met de jaren voor 2021. Aios die instromen bij fase 2 worden juist steeds jonger (gemiddeld 35,7 jaar). Het lijkt er dus op dat mensen sneller doorstromen van fase 1 naar fase 2.

24% voltijd

76% deeltijd

Wij bieden aios M + G de keuze om fulltime (voltijd) of parttime (deeltijd) te werken. Een groot deel van onze aios M+G (76%) werkt parttime. Dit is het gemiddelde percentage voor beide fases van de opleiding. We maken parttime werken mogelijk, zodat aios meer tijd kunnen besteden aan bijvoorbeeld hun gezin. In fase 1 werken aios M+G die parttime werken gemiddeld 75,5% van de fulltime uren. In fase 2 is dit 76,4%. Wat beide neerkomt op circa 29 uren per week. Een fulltime werkweek bij de SBOH is 38 uur.

Instroom en uitstroom

157

gestart

+ 24%

220

toegekend VWS

In 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 220 plekken toegekend voor aios Maatschappij + Gezondheid bij de SBOH. Afgelopen jaar zijn er van de 220 plekken 157 benut. Hoewel de gerealiseerde instroom in 1 jaar met 24% is gestegen, loopt de instroom dus wel achter. Vooral bij jeugdartsen. Voor het profiel jeugdarts werd maar 54% van de beschikbare opleidingsplaatsen ingevuld.

125

gediplomeerd

13

gestopt

In 2021 hebben 125 aios M+G met succes een diploma behaald. Een deel is nu gediplomeerd arts M+G, een ander deel kan nu doorstromen naar fase 2. Van de aios M+G zijn er 13 gestopt zonder diploma. Dit kan op verschillende momenten in de opleiding. En om verschillende redenen. De meeste aios M+G stopten hun opleiding op eigen verzoek. Ruim 90% van de aios M+G rondt de opleiding af met een diploma op zak.

Promoveren

Een aios M+G die bezig is met promotie noemen we een aioto: arts in opleiding tot onderzoeker. In 2021 hebben meer aios dan in eerdere jaren een promotie afgerond voordat ze de opleiding tot aios M+G begonnen. Afgelopen jaar waren er 7 gepromoveerde aios M+G in dienst bij de SBOH. 4 aios M+G zijn nog bezig met het promotietraject. Het aantal aios M+G dat een opleiding combineert met promotieonderzoek was daarmee afgelopen jaar groter dan ooit. En dat is goed nieuws, want de wetenschappelijke bijdrage is belangrijk voor de beroepsgroep en de kwaliteit van de opleiding.

7

gepromoveerd

4

in promotietraject

4,3%

ziekteverzuim

Ziekteverzuim​

Het ziekteverzuim onder aios M+G was in 2021 hoger dan in eerdere jaren. Dit kan een gevolg zijn van de coronapandemie. Wel was het gemiddelde verzuimpercentage onder aios M+G veel lager dan het gemiddelde verzuimpercentage in de hele zorgsector. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS-ziekteverzuimpercentage in de sector Gezondheids- en welzijnszorg was in 2021 namelijk 6,8%.

Zwangerschapsverlof

Meer dan 10% van de vrouwelijke aios wordt zwanger tijdens de opleiding tot arts maatschappij + gezondheid. Deze vrouwen kunnen natuurlijk zwangerschapsverlof aanvragen. In 2021 ging in fase 1 van de opleiding 12,8% van de vrouwelijke aios M+G met zwangerschapsverlof (27 vrouwen). In fase 2 maakte 2,8% van de vrouwelijke aios M+G gebruik van het zwangerschapsverlof (3 vrouwen). Dat komt neer op 9,5% van de in totaal 316 vrouwelijke aios M+G in 2021.

9,5%

zwangerschapsverlof

De opleiding

De opleiding arts M+G is de specialistische vervolgopleiding na de opleiding tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, vertrouwensarts, arts medische milieukunde en arts tuberculosebestrijding. Aios tuberculosebestrijding Frouke Procee vertelt in deze video meer over de opleiding.
Video afspelen
Video afspelen

Het vak

De arts Maatschappij + Gezondheid is een geneeskundig specialist die zich sterk maakt voor de publieke gezondheid. Je zorgt niet voor één, maar voor iedereen. Niet het behandelen, maar preventie is het uitgangspunt. Je signaleert risico’s voor de gezondheid van bevolkingsgroepen of de algemene volksgezondheid, geeft advies en voert interventies uit als dat nodig is. Aios tuberculosebestrijding Frouke Procee vertelt in deze video waarom je als arts M+G midden in de samenleving staat.