Aios

Huisartsgeneeskunde

Aios in opleiding tot huisarts

Als SBOH zijn we werkgever en financier van 10 opleidingen, waaronder de opleiding tot huisarts. Artsen in opleiding tot huisarts ondersteunen we al sinds 1989. Op deze pagina vind je de kerncijfers over onze aios huisartsgeneeskunde (aios-h) voor 2021.

Kerncijfers​

2364

Artsen in opleiding tot huisarts

26,3% man

73,7% vrouw

Het grootste deel van de aios-h is vrouw (73,7%). Onder de aios-h is het percentage vrouwen hoger dan onder geneeskundestudenten. De verhouding bij de geneeskundeopleiding is namelijk 65% vrouw en 35% man (bron: rapport van de Geneeskundestudent 2020).

42,6% voltijd

57,4% deeltijd

Als SBOH bieden we aios-h de mogelijkheid hun opleiding in voltijd (fulltime) of deeltijd (parttime) te doen. Meer dan de helft van hen (57,4%) kiest voor een opleiding in deeltijd. Deze aios-h werken gemiddeld 88,9% van de 38 uur per week (38 uur is bij ons een fulltime werkweek). Dit is gelijk aan een kleine 34 werkuren.

Instroom en uitstroom

813

gestart

+ 7%

820

toegekend VWS

Er zijn in de toekomst veel nieuwe huisartsen nodig om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. In 2021 verwelkomden we 813 nieuwe aios-h. Daarmee waren bijna alle 820 toegekende instroomplekken gevuld. Een mooi resultaat, en 7% meer dan in 2020. De gemiddelde leeftijd van aios-h is 29,9 jaar.

714

gediplomeerd

60

gestopt

Van onze aios-h hebben 714 de opleiding in 2021 succesvol afgerond. Zij zijn nu geregistreerd als huisarts. 60 aios-h zijn gestopt zonder diploma. Soms op eigen verzoek, soms omdat de opleiding dit besliste. Uiteindelijk rondt gemiddeld 92,2% van de aios-h de opleiding af met een diploma.

Promoveren

Ongeveer 10% van onze aios-h is gepromoveerd of bezig met promoveren. Dat sluit precies aan op onze doelstelling van minimaal 10%. We vinden het erg belangrijk om promotietrajecten te stimuleren. Want die zijn van grote invloed op de toekomst van de wetenschap en de zorg. Daarom bieden we onze aios-h gunstige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in hun promotietraject, waardoor promoveren voor hen beter mogelijk is. Dat is belangrijk voor de beroepsgroep en voor de kwaliteit van de opleiding. Zodra aios-h gepromoveerd zijn ontvangen ze een hoger salaris.

132

gepromoveerd

95

in promotietraject

2,8%

ziekteverzuim

Ziekteverzuim​

In 2021 was het aantal ziekmeldingen vrijwel even hoog als in 2020. Het ziekteverzuim bleef dus, ondanks de coronapandemie, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Daarnaast is het gemiddelde verzuimpercentage (2,8%) veel lager dan het gemiddelde verzuimpercentage in de hele zorg. Daar is het percentage namelijk 6,8%. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het ziekteverzuim in de hele sector Gezondheids- en welzijnszorg.

Zwangerschapsverlof

Door een zwangerschap of het werken in deeltijd zijn aios-h soms langer bij ons in dienst. In 2021 heeft 16,5% van de vrouwelijke aios-h zwangerschapsverlof gehad. Ongeveer de helft van de vrouwelijke aios-h neemt 1 of meerdere keren zwangerschapsverlof op tijdens de opleiding. Als SBOH zetten we ons in om aios-h die in verwachting zijn zo veel mogelijk te beschermen tegen risico’s op de werkvloer.

16,5%

zwangerschapsverlof

De opleiding

De huisartsopleiding is een veelzijdige opleiding. Wie huisarts wil worden, volgt na het artsexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde. Na drie jaar als aios huisartsgeneeskunde ben je huisarts en kun je aan de slag in de praktijk. Hedwig Vos van Huisartsopleiding Nederland legt in deze video uit wat je kunt verwachten van de opleiding.
Video afspelen
Video afspelen

Het vak

Kies je voor het vak van huisarts, dan kies je voor diversiteit. Ieder kwartier is anders. Er komt niet alleen een vrouw, man of kind binnen. Er komt een wereld binnen. Aan jou om iedere keer de juiste diagnose te stellen. Hedwig Vos van Huisartsopleiding Nederland legt in deze video uit waarom het vak van huisarts zo interessant is.