Aios

geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Aios in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten

SBOH is werkgever van aios geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten (aios-avg) en financier van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten sinds 2016. Dit is een overzicht van de kerncijfers van aios geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten voor 2021.

Kerncijfers​

53

Artsen in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten

15,4% man

84,6% vrouw

Tot nu toe kiezen vooral vrouwen voor de specialisatie tot arts voor verstandelijk gehandicapten. In 2021 was verreweg het grootste deel van de aios-avg vrouw (84,6%). Ter vergelijking: dat percentage ligt een stuk hoger dan bij de opleiding geneeskunde. Daar is 65% vrouw en 35% man. Dit is te lezen in het rapport van de Geneeskundestudent 2020.

46,4% voltijd

53,6% deeltijd

Parttime (deeltijd) of fulltime (voltijd) werken: beide zijn mogelijk als aios-avg bij de SBOH. Steeds vaker kiest een aios ervoor om in deeltijd te werken. 53,6% van de aios-avg werkte in 2021 parttime. Gemiddeld werkten zij 82,5% van de fulltime uren (38 uur per week). Dat komt neer op zo’n 31 uur per week.

Instroom en uitstroom

15

gestart

+ 7,1%

27

toegekend VWS

Voor 2021 waren er 27 toegekende instroomplekken beschikbaar voor nieuwe aios-avg. Daarvan zijn 15 plekken benut. Een tekort van 9 artsen dus. Maar eigenlijk zouden er nog meer aios-avg moeten instromen om aan de toenemende vraag te voldoen. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe aios-avg was 33,5 jaar.

19

gediplomeerd

2

gestopt

Afgelopen jaar hebben 19 van onze aios-avg hun opleiding met succes afgerond. Zij zijn nu arts voor verstandelijk gehandicapten. Ook zijn er 2 aios-avg gestopt zonder diploma. Dat kan na enkele maanden zijn geweest, maar ook na een paar jaar. Sommigen stoppen op eigen initiatief, en soms is er een andere reden.

Promoveren

Veel aios-avg doen al een promotieonderzoek voordat zij starten met de opleiding. En dat is gunstig voor hen. Want er gelden dan nog betere arbeidsvoorwaarden, zoals een hoger salaris. Meer dan 20% van de aios-avg is inmiddels gepromoveerd of bezig met een promotie. Dit percentage ligt ver boven de doelstelling van 10% die de SBOH zichzelf heeft opgelegd. Dat is positief voor de wetenschap en de kwaliteit van het vak.

13,6%

gepromoveerd

7,5%

in promotietraject

4,8%

ziekteverzuim

Ziekteverzuim​

Kijken we naar de groep aios-avg die bij ons in dienst zijn, dan kijken we naar een relatief kleine groep aios. Toch kunnen we positief stellen dat het ziekteverzuim veel lager ligt dan het gemiddelde ziekteverzuim in de zorg. Het ziekteverzuim in 2021 onder aios-avg was 4,8%. Het gemiddelde verzuimpercentage in de hele Gezondheids- en welzijnszorgsector was volgens het CBS 6,8% in 2021.

Zwangerschapsverlof

Zwanger als aios-avg? Dan kun je gebruikmaken van zwangerschapsverlof. En daarna je opleiding weer oppakken. In 2021 maakten 5 vrouwelijke aios-avg (11,2%) gebruik van zwangerschapsverlof. Bij de andere opleidingen van de SBOH ligt dat percentage hoger. Het percentage van 11,2% is vergelijkbaar met eerdere jaren.

11,2%

zwangerschapsverlof

De opleiding

De opleiding tot arts VG is een jong en dynamisch vak, volop in ontwikkeling. Het is een driejarige postacademische beroepsopleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stages in aanpalende medische disciplines, zoals neurologie, genetica en psychiatrie maken deel uit van de opleiding. Met het voltooien van de opleiding verwerf je de titel arts VG. Aios VG Esther Vinke vertelt in deze video meer over de opleiding.
Video afspelen
Arts meet bloeddruk van jonge man
Video afspelen

Het vak

De arts VG is een unieke specialist voor unieke patiënten: mensen met een verstandelijke beperking. Je werkt domeinoverstijgend en houdt je bezig met complexe casuïstiek en zeldzame syndromen. Wat belangrijke eigenschappen zijn? Creativiteit, aanpassingsvermogen en goed kunnen samenwerken. Dit is een vak waarin geen dag hetzelfde is en waarin je je patiënten van jong tot oud écht kent. Aios VG Esther Vinke vertelt in deze video waarom zij voor dit vak heeft gekozen.