Highlights van 2021

Mijlpalen 2021

Steeds meer opleidingen met SBOH-model

Het SBOH-model, wat houdt dat in? Bij opleidingen die het SBOH-model toepassen zijn aios in dienst van de SBOH, in plaats van bij de opleidingsinstelling. We scheiden het werkgeverschap daarmee van het opleiderschap. De afgelopen jaren is het aantal opleidingen met het SBOH-model gegroeid. Net als het aantal aios dat in dienst van de SBOH een opleiding volgt. Zo zijn in 2021 ook de aios vertrouwensarts en de aios verslavingsarts via de SBOH gaan werken.

We onderzoeken of het SBOH-model in de toekomst ook voor andere opleidingen van belang kan zijn. Zoals voor de opleiding tot bedrijfsarts en opleidingen in de sociale geneeskunde.

 

Oog voor een goede werk-privébalans

Als SBOH bieden we onze aios goede en prettige arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen aios bij ons in deeltijd werken. Bijvoorbeeld om meer tijd over te houden voor promotieonderzoek. Bij andere opleidingen, zoals de opleiding tot medisch specialist in het ziekenhuis, is in deeltijd werken vaak lastiger.

Ook zorgen we voor goede begeleiding van aios. Zodat er een balans ontstaat tussen werk en privé. Aios kunnen bijvoorbeeld gratis gebruikmaken van coaches en psychologen via Mentavitalis. Zij bieden laagdrempelige hulp aan aios én aan hun naasten. In 2021 zijn 408 coachingstrajecten uitgevoerd voor aios en 23 voor hun gezinsleden.

Aandacht voor overspanningsklachten en burn-out vinden we als SBOH ook erg belangrijk. Daarom heeft Scola Medica de opdracht gekregen een PIT-stop te ontwikkelen. Een cursus om burn-outklachten en overspannenheid te voorkomen. Aios krijgen in deze cursus handvatten om hun grenzen te bewaken en de juiste keuzes te maken. Want een gezond werkklimaat is heel belangrijk.

Zorgbonus-aanvraag waarover is nagedacht

In 2021 kon de SBOH een zorgbonus aanvragen voor aios. We informeerden aios uitgebreid over het ‘wanneer’ en het ‘hoe’ aanvragen van de zorgbonus. Zodat aios hun eigen afweging konden maken: Is de zorgbonus voor mij bedoeld?

De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de zorgbonus legden we daarmee bij de aios zelf neer. Deze aanpak zorgde voor goed doordachte zorgbonus-aanvragen.

 

De belangen van aios voorop

Als werkgever van aios werkt de SBOH onder andere samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De LAD komt op voor de belangen van aios als er onderhandeld wordt over de CAO. De SBOH zorgt dat aios die in dienst zijn gratis lid kunnen worden van de LAD. Ook kunnen zij op kosten van de SBOH lid worden van beroeps- en aios-verenigingen.

We zijn vaak met deze verenigingen in gesprek over de toekomst van het vak. We spreken dan over de kwaliteit van de opleiding en over de inhoud van werkgever zijn (CAO, declaraties, vergoedingen, reizen). Het belang van aios, en hun toekomst, staan daarbij altijd voorop.

In 2021 startten we een uitgebreid onderzoek naar de verwachtingen over de SBOH. We vroegen aan verschillende belanghebbenden: welke rol en dienstverlening verwacht je van de SBOH, nu en in de toekomst? In de tweede helft van 2022 verwachten we de resultaten van het onderzoek.

Ook werken we samen met het NIVEL, een organisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg. Elke 4 jaar vragen we het NIVEL te onderzoeken hoe tevreden aios en afgestudeerden zijn over hun opleiding. Daarnaast vullen aios die uit dienst gaan een exit-vragenlijst in.

Extra aandacht voor specifieke artsenberoepen

De instroom van nieuwe aios voor alle opleidingen is heel belangrijk. Op die manier zijn er in Nederland namelijk voldoende artsen voor verschillende artsenberoepen. Nu en in de toekomst. De SBOH creëerde mogelijkheden om diverse opleidingen te ondersteunen bij de werving van nieuwe aios.

In 2021 hebben we nauw samengewerkt met externe partners en verschillende organisaties (SOGEON, SOON, NVAVG, VWS en KAMG). Ons doel? Initiatieven en campagnes ontwikkelen om specifieke artsenberoepen extra op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld de functies specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts Maatschappij + Gezondheid (M+G).

 

Veilig leren en werken als speerpunt

Bij opleidingen met het SBOH-model scheiden we het werkgeverschap van het opleiderschap. Het werkgeverschap verzorgen wij als SBOH. Het opleiderschap verzorgen het opleidingsinstituut en de opleiders. Dit draagt bij aan een veilig opleidingsklimaat. De beoordelaar van je werk is tenslotte niet je werkgever. Veilig leren en werken is daarmee een speerpunt van de SBOH.

Dit speerpunt kreeg extra aandacht in de periode van de coronamaatregelen. Zo zorgden we in 2021 voor ‘avondklokbrieven’: brieven waarmee de aios ondanks de avondklok toch makkelijk naar patiënten konden gaan. En naar de opleidings- en stage-instellingen. Een vaccinatie halen kon sneller door goede samenwerking met het RIVM. Via onze boostercampagne kregen aios snel een boosterprik.

Daarnaast hielden we aios via de website en mails op de hoogte van de actuele informatie. Via de bedrijfsarts kregen zij snel antwoord op vragen over hun werk in relatie tot corona. En aios met gezondheidsrisico’s gaven we advies over inzetbaarheid. Zo werkten we samen aan een gezond en veilig leer- en werkklimaat.

Stimulans promotietrajecten

Veel aios doen een promotieonderzoek voordat ze hun opleiding starten. Maar onze aios kunnen hun opleiding ook combinéren met promotieonderzoek! Dat doen verschillende aios bij de SBOH. Wij stimuleren dit. Bijvoorbeeld door deze groep gunstige arbeidsvoorwaarden te bieden. Want het wetenschappelijk kader dat zo ontstaat, is belangrijk voor de beroepsgroep en voor de kwaliteit van de opleiding.

9,1% van de aios in dienst bij de SBOH is in 2021 gepromoveerd of bezig met een promotietraject. Dit percentage komt bijna overeen met de doelstelling van 10%. Dat doel hebben we onszelf gesteld in het kader van de ‘academisering’ van de SBOH-opleidingen. Voor veel van deze onderzoeksprojecten verloopt de  subsidie via de financieringsorganisatie ZonMw.

 

Investeren in goede service en communicatie

Als SBOH willen we aios goede service en informatie bieden. Daarom zijn we in 2021 gestart met het professionaliseren van de communicatie voor en met aios. Zo hebben we een panel samengesteld van aios uit verschillende leerjaren en opleidingen. Dit panel zal in de toekomst vaker vragen krijgen over nieuwe en bestaande SBOH-diensten, en over de kwaliteit van de communicatie.

Een nieuw communicatieteam houdt in 2022 onze communicatieactiviteiten, -middelen en -kanalen opnieuw tegen het licht. Ook hebben we een nieuw administratief pakket geïntroduceerd in 2021, in lijn met de nieuwste wet- en regelgeving. Zo werken we continu aan het verbeteren van onze service en communicatie.

Natuurlijk vraagt het optimaliseren van onze processen energie. Zowel van de SBOH-medewerkers als van de aios. Toch zet iedereen zich in om nieuwe systemen en toepassingen te leren kennen.

Verzelfstandiging opleiding tot forensisch arts

In 2021 hebben we als SBOH geholpen met het zelfstandig maken van de opleiding tot forensisch arts. Deze opleiding is geen profiel meer als onderdeel van de opleiding tot arts M+G, maar heeft een eigen landelijke opleiding en opleidingsplan gekregen.