Jaarbeeld SBOH: feiten & cijfers 2021

De Raad van Bestuur blikt terug

Het jaar 2021 stond voor de SBOH in het teken van groei. Groei in het aantal aios en opleidingen. Maar ook groei als organisatie: we worden steeds professioneler en hebben nog meer oog voor wat onze aios en samenwerkingspartners nodig hebben. De groei op al die fronten willen we ook graag laten zien. In dit jaarbeeld kijken we daarom terug op de feiten en cijfers van onze aios, de mijlpalen van 2021 en waar we ons als SBOH hard voor maken.

3.225

Totaal aios via de SBOH

1.149

Totaal aios gestart

60%

Totaal aios in deeltijd

Kerncijfers 2021

Aios

huisartsgeneeskunde

In 2021 verwelkomde de SBOH maar liefst 813 nieuwe aios-h. Samen met onder andere de opleidingsinstituten en de huisartsopleiders zorgen we voor een optimaal opleidingsklimaat met relatief weinig ziekmeldingen.

813

gestart

2,8%

ziekteverzuim

8,7%

groei instroom

80,5%

vrouw

Aios

specialisme ouderengeneeskunde

We zijn al 15 jaar werkgever van artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (aios-o). In 2021 was 80,5% vrouw. We zien een toename van het aantal mannen én de totale instroom van aios.

Aios

geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Als SBOH stimuleren we promotieonderzoek. Van de aios-avg bij ons in dienst was afgelopen jaar 7,5% bezig met een promotietraject. En 13,6% van de aios is al gepromoveerd. Ver boven onze doelstelling.

15

gestart

13,6%

gepromoveerd

14

gestart

4

gediplomeerd

Aios

verslavingsgeneeskunde

Verslavingsarts worden? Sinds 2021 kan dat in dienst bij de SBOH. Daarnaast financieren wij de opleiding. Afgelopen jaar zijn de eerste 4 verslavingsartsen die wij financierden gediplomeerd.

Aios

Maatschappij + Gezondheid

In 2021 zijn 157 nieuwe aios maatschappij + gezondheid (aios M+G) gestart met hun opleiding. Een groot deel (76%) van onze aios M+G kiest voor deeltijd. Zo creëren zij meer tijd voor bijvoorbeeld promotieonderzoek.

157

gestart

76%

deeltijd

Mijlpalen 2021

Steeds meer opleidingen met het SBOH-model

De SBOH groeit. Steeds meer opleidingen passen het SBOH-model toe: als SBOH verzorgen wij dan het werkgeverschap. Het opleiderschap ligt bij het opleidingsinstituut en de opleiders. We onderzoeken op dit moment of het SBOH-model ook voor andere opleidingen interessant kan zijn. Zo blijven we in ontwikkeling.

Oog voor een goede werk-privébalans

Aios in dienst bij de SBOH zijn zeker van goede arbeidsvoorwaarden en aandacht voor de balans tussen werk en privé. Zo bieden we onze aios de mogelijkheid om in deeltijd te werken. Ook kunnen ze gratis gebruikmaken van coaches, psychologen of een cursus doen om een burn-out te voorkomen.

Zorgbonus-aanvraag waarover is nagedacht

We informeerden aios in 2021 uitgebreid over het ‘wanneer’ en het ‘hoe’ aanvragen van de zorgbonus. Zodat de aios hun eigen afweging konden maken: vraag ik de bonus wel of niet aan? Deze aanpak zorgde voor goed doordachte zorgbonus-aanvragen.

De belangen van aios voorop

Als werkgever werkt de SBOH onder andere samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). We spreken met ze over de kwaliteit van opleidingen, maar ook over bijvoorbeeld de CAO. Ook doen we onderzoek naar verwachtingen en tevredenheid over de SBOH. Het belang van aios, en hun toekomst, staan daarbij altijd voorop.

De SBOH door de ogen van... Jeroen Janssens

“Ik zie vanaf de zijlijn hoe de SBOH er is voor onze aios. En daar kan ik alleen maar positief over zijn.”

Portret van Jeroen Janssens

De SBOH door de ogen van... Niki Lijftogt

 “De SBOH stimuleert sociale activiteiten met mede-aios. Dit versterkt de band met collega’s!”

Ons profiel

Wij zijn de SBOH. We zijn werkgever van meer dan 3.200 artsen in opleiding tot specialist (aios). We financieren de opleiding van onze aios en houden altijd oog voor wat zij nodig hebben. Onze ambitie: een uitstekende opleiding, tegen een redelijke prijs. Dat maken we mogelijk met onze samenwerkingspartners: de opleidingsinstellingen, opleiders en partnerorganisaties. Samen met hen passen we het unieke SBOH-model inmiddels toe voor elf opleidingen, waarvan 10 opleidingen in 2021. Daarbij scheiden we het werkgeverschap van het opleiderschap. En dat heeft veel voordelen, voor de aios én voor onze partners.

3.225 aios

45 medewerkers

10 opleidingen

De Raad van Bestuur blikt terug

Het jaar 2021 stond voor de SBOH in het teken van groei. Groei op meerdere fronten. Zo zien we een groei in aantallen: het aantal artsen in opleiding tot specialist (aios) in dienst van de SBOH is gestegen, en het aantal opleidingen die het SBOH-model toepast neemt toe. Maar we groeien ook op het gebied van bedrijfsvoering. We worden steeds professioneler als organisatie. En sluiten daardoor met onze dienstverlening ook steeds beter aan op de behoefte van aios, en van onze samenwerkingspartners.

Groei aantal aios en opleidingen met het SBOH-model

In 2021 had de SBOH ruim 3.200 aios in dienst en werkten 10 opleidingen met het SBOH-model. De opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, forensisch arts, jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, medisch milieukundige en arts tuberculosebestrijding, werkten al met het SBOH-model. En in 2021 sloten de opleidingen tot verslavingsarts en vertrouwensarts aan. We blikken hier ook alvast even vooruit: onze ambitie voor 2022 is een uitbreiding van het aantal opleidingen met het SBOH-model.

Het toepassen van het SBOH-model betekent dat de SBOH het werkgeverschap voor aios van de opleidingsinstelling (zoals een zorginstelling, ziekenhuis of huisartsenpraktijk) overneemt. Het opleidingsinstituut heeft de regie over de opleiding, waarborgt de kwaliteit van de opleiding en verzorgt de werving, selectie en plaatsing. De SBOH staat garant voor de financiering. Voor aios betekent dit een veilige en gezonde werk- en leeromgeving en een eigen cao op maat. En voor opleidingsinstituten, -instellingen en opleiders betekent dit een solide en zekere financiering en focus op opleiden. We onderzoeken of we het aantal opleidingen met ons model verder uit kunnen breiden, onder andere in de sociale geneeskunde.

In gesprek over wensen

We maken altijd tijd voor een ‘goed gesprek’ over werken en leren in de zorg. Want samen kunnen we meer bereiken dan alleen. Zo waren we in 2021 regelmatig in gesprek met de LAD en de aios-verenigingen. Over de toekomst van het vak, een optimaal opleidingsklimaat en de inhoud van het werkgeverschap (cao, declaraties, vergoedingen, reizen etc.). Ook is een panel samengesteld met een vertegenwoordiging van aios in dienst van de SBOH, uit diverse leerjaren en van diverse opleidingen. Via dat panel praten aios mee over hoe we onze dienstverlening en communicatie vormgeven. Fantastische feedback levert dat op.

Bij verschillende (samenwerkings)partners van de SBOH onderzochten we de verwachtingen die zij van de SBOH hebben. Welke rol zien ze voor de SBOH, nu en in de toekomst? Maar ook hun visie op werken en leren in de zorg in 2032 brengen we in kaart. Dit stakeholderonderzoek en de visie-sessies lopen nog door in 2022.

Verbeterde dienstverlening

Sinds 2021 werken we met een nieuw administratief pakket. Ook werken we aan de invoering van nieuwe toepassingen. Het doel hiervan is meer gemak en service voor onze aios. Zoals de nieuwe SBOH-portal, waar aios bijvoorbeeld zelf HR-gegevens kunnen wijzigen en opzoeken. En een nieuw declaratiesysteem, waarmee aios digitaal kunnen declareren. Processen verbeteren betekent ook het opnieuw eigen maken van systemen en manieren van werken. We bedanken daarom alle aios en onze bureaumedewerkers, voor al het extra werk om deze verbeteringen mogelijk te maken.

Gezond en veilig leren en werken

Door COVID-19 kreeg gezond en veilig leren en werken in 2021 extra veel aandacht. Zo regelden we ‘avondklokbrieven’, waarmee aios toch gemakkelijk naar patiënten en de opleidings- en stage-instellingen konden gaan. Samen met het RIVM versnelden we het halen van vaccinaties. Via de boostercampagne konden aios snel een boosterprik halen. De website en digitale nieuwsbrieven boden aios altijd de nieuwste informatie. En de bedrijfsartsen gaven aios antwoord op vragen over COVID-19, op het gebied van arbeidsomstandigheden, inzetbaarheid en gezondheidsrisico’s.

Ook bieden we altijd laagdrempelige hulp aan voor aios, via coaches en psychologen. Zodat zij de balans tussen werk en privé goed kunnen houden. In 2021 voerden zij bijvoorbeeld meer dan 400 coachingstrajecten uit voor aios en hun gezinsleden.

Tot slot: we zijn trots op alle aios, opleiders, opleidingsinstituten, samenwerkingspartners en bureaumedewerkers die in 2021 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze groei en ontwikkeling. Hiermee maken we sámen mogelijk dat artsen in opleiding de beste geneeskundige specialistische vervolgopleiding kunnen volgen tegen een redelijke prijs. En op die manier dragen we met elkaar bij aan de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Raad van bestuur van de SBOH,
Kees Esser en Anita Bouwman

De SBOH door de ogen van... Jeroen Janssens van Novicare, specialist ouderengeneeskunde en docent

Wij vroegen Jeroen Janssens van Novicare over zijn ervaring met de SBOH. Als docent en mentor van aios ouderengeneeskunde bij SOOL in Leiden heeft hij vanaf de zijlijn met de SBOH te maken. En hij hoort ook ervaringen van aios met de SBOH.

“Ik was zelf als aios in dienst van een verpleegtehuis, waardoor het niet zo makkelijk was om van opleidingsplek te veranderen. Als ik tijdens mijn opleiding op verschillende plekken stage had willen lopen, had ik daar steeds in dienst moeten gaan. En dat is natuurlijk niet mogelijk.

Bij een opleiding met het SBOH-model is er veel meer vrijheid en ruimte voor flexibiliteit. Voor de aios in dienst van de SBOH is het wél mogelijk om op basis van de inhoud van de opleiding keuzes te maken voor stages en opleidingsplekken. Zonder dat dit allerlei gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden. Want ze blijven gewoon in dienst bij de SBOH.

Vanaf de zijlijn zie ik hoe de SBOH er is voor onze aios. En als ik hoor hoe de SBOH als werkgever hen ondersteunt, kan ik daar alleen maar positief over zijn. Het is fantastisch dat de SBOH ook zoveel aandacht heeft voor en begeleiding biedt op het gebied van een goede werk-privébalans.

Er zijn volgens mij nog veel meer opleidingen gebaat bij het SBOH-model. Mijn dochter is nu in opleiding tot klinisch fysicus/audioloog in een academisch ziekenhuis. Daar is dan standaard maar één stageplek in een audiologisch centrum aan gekoppeld. Als je nog een stage zou willen lopen op een andere locatie is dat lastig te regelen, want wie moet dat betalen? En hoe ga je dat regelen met de arbeidsvoorwaarden? Om deze rompslomp te voorkomen zou het SBOH-model voor deze opleiding dus ook goed van pas komen.”

De SBOH door de ogen van... Niki Lijftogt, aios verslavingsgeneeskunde bij Jellinek

Niki Lijftogt is sinds 1 september 2021 in dienst bij de SBOH als aios verslavingsgeneeskunde. De SBOH is haar werkgever en financiert haar opleiding tot verslavingsarts bij Jellinek. Wij vroegen Niki Lijftogt naar haar ervaring met de SBOH.

“Als aios-vg bij de SBOH heb ik gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo heeft de SBOH een 38-urige werkweek voor een fulltime contract en worden mijn reiskosten volledig vergoed. Liever nog zou ik 4 dagen per week 9 uur willen werken. Want de praktijk leert dat je toch vaak wel aan die 9 uren komt, al dan niet met je reistijd erbij. In ieder geval wel tijdens je opleidingsdag.

Ook heeft de SBOH veel oog voor persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik een heel groot voordeel. Daarnaast zijn er mogelijkheden om in het buitenland ervaring op te doen. Hierdoor zit ik nu niet vast aan mijn opleidingsinstelling Jellinek: ik kan stagelopen bij alle instellingen met het SBOH-model. Ook fijn: de SBOH stimuleert het ondernemen van gezamenlijke activiteiten met mijn mede-aios. Dit versterkt mijn band met collega’s.

Er is veel mogelijk als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. De SBOH ondersteunt jóuw keuze voor een opleidingsplek. Als je wil, kun je zelfs naar het buitenland.

Verschillende partijen zijn bij jou als aios en werknemer betrokken. Daardoor is het soms niet helemaal duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, de SBOH of de opleidingsinstelling. Dat gaf in het begin nog weleens wat onrust. Bijvoorbeeld als het ging om een vakantieplannen of het declareren van diensten. Ondertussen is dit gelukkig veel duidelijker geworden. De SBOH is als werkgever op afstand namelijk heel goed te bereiken en reageert snel als je vragen hebt.

Over de ondersteuning van de SBOH bij arbeidsgerelateerde kwesties ben ik ook erg tevreden. Ik ben bijvoorbeeld heel goed geholpen bij mijn keuze om al dan niet parttime te werken. Heel mooi dat dat kon.

Of er ook een minpunt te noemen is over het SBOH-model? Zelf vind ik het soms minder leuk gedetacheerd te werken. Want ik beleef daardoor soms toch wat meer afstand op de werkvloer. Bijvoorbeeld als het gaat om kleine verrassingen, zoals een chocoladeletter met Sinterklaas. Dat vind ik persoonlijk wel jammer.”